Disclaimer

Disclaimer van HuurwoningEnschede

HuurwoningEnschede is niet aansprakelijk voor de inhoud van HuurwoningEnschede, noch van websites die op enigerlei wijze met HuurwoningEnschede zijn verbonden. HuurwoningEnschede is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op HuurwoningEnschede beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

HuurwoningEnschede is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via HuurwoningEnschede worden aangeboden. HuurwoningEnschede garandeert niet dat de op HuurwoningEnschede aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

HuurwoningEnschede garandeert ook niet dat de op HuurwoningEnschede aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. HuurwoningEnschede garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in HuurwoningEnschede hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

HuurwoningEnschede is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan HuurwoningEnschede. U vrijwaart HuurwoningEnschede voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website HuurwoningEnschede.